รับทำเว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ องค์กร
ให้บริการรับทำเว็บไซต์บริษัท ธุรกิจ องค์กร เป็นเว็บไซต์ประเภทนำเสนอบริการ/สินค้า หรือแนะนำตัวตน
เราจัดการให้ตามความต้องการทุกขั้นตอน รับประกันว่าได้งานตามต้องการแน่นอน ซึ่งลูกค้าจะได้คุยกับ
ผู้พัฒนาระบบโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง
Website Company Package
C-Basic
฿9,900 ฿5,900
 • Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • เว็บไซต์แสดงข้อมูล
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • โทนสีเว็บตามความต้องการของลูกค้า
 • รองรับการทำ SEO
 • ออกแบบแบนเนอร์ใหญ่ +800 บาท/ชิ้น
 • ออกแบบแบนเนอร์เล็ก +350 บาท/ชิ้น
 • ระบบสร้างเนื้อหา ติดต่อเรา
 • ระบบสร้างเนื้อหา เกี่ยวกับเรา
 • ระบบ Portfolio
 • ระบบ Gallery
 • ระบบแสดงสินค้า (ไม่ใช้ระบบสั่งซื้อสินค้า)
 • ระบบฟอร์มติดต่อเรา / แจ้งเตือนผ่าน Line notify
 • ติด Code Facebook Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Facebook แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Tag Manager
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Google แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Analytics
  เพื่อวิเคราะห์การทำ SEO แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Tiktok Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Tiktok แก้ไข 1ครั้ง
 • มีระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • แก้ไขฟรี ในกรณีที่เว็บมี Bug แสดงผลผิดเพี้ยน
  จาก Code ระบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • มีคู่มือการใช้งานระบบให้
 • แนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น
  ผ่าน Google Meet หรือ zoom หลังปิดงานนัดวันเวลาได้ 1ครั้ง 1ชม.
 • ส่งมอบงานพร้อม Source Code ทั้งหมด
  สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
 • ฟรี! Support 12เดือน
 • ฟรี! ทำ SSL (Let's Encrypt)
 • จ่ายค่าพัฒนาครั้งเดียวจบ ไม่มีค่าบริการรายปี
 • Domain .com : 450 บาท/ปี
 • Hosting : 990 บาท/ปี
One-Standard
20,000 13,900
 • Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • เว็บไซต์แสดงข้อมูล
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • โทนสีเว็บตามความต้องการของลูกค้า
 • รองรับการทำ SEO
 • ออกแบบแบนเนอร์ใหญ่ 1 ชิ้น
 • ออกแบบแบนเนอร์เล็ก 2 ชิ้น
 • ระบบสร้างเนื้อหา ติดต่อเรา
 • ระบบสร้างเนื้อหา เกี่ยวกับเรา
 • ระบบ Portfolio
 • ระบบ Gallery
 • ระบบแสดงสินค้า (ไม่ใช้ระบบสั่งซื้อสินค้า)
 • ระบบฟอร์มติดต่อเรา / แจ้งเตือนผ่าน Line notify
 • ติด Code Facebook Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Facebook แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Tag Manager
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Google แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Analytics
  เพื่อวิเคราะห์การทำ SEO แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Tiktok Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Tiktok แก้ไข 1ครั้ง
 • มีระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • แก้ไขฟรี ในกรณีที่เว็บมี Bug แสดงผลผิดเพี้ยน
  จาก Code ระบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • มีคู่มือการใช้งานระบบให้
 • แนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น
  ผ่าน Google Meet หรือ zoom หลังปิดงานนัดวันเวลาได้ 1ครั้ง 1ชม.
 • ส่งมอบงานพร้อม Source Code ทั้งหมด
  สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
 • ฟรี! Support 3เดือน
 • ฟรี! ทำ SSL (Let's Encrypt)
 • จ่ายค่าพัฒนาครั้งเดียวจบ ไม่มีค่าบริการรายปี
 • Domain .com : 450 บาท/ปี
 • Hosting : 990 บาท/ปี
One-Professional
฿30,000 17,900
 • Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • เว็บไซต์แสดงข้อมูล
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • โทนสีเว็บตามความต้องการของลูกค้า
 • รองรับการทำ SEO
 • ออกแบบแบนเนอร์ใหญ่ 1 ชิ้น
 • ออกแบบแบนเนอร์เล็ก 2 ชิ้น
 • ระบบสร้างเนื้อหา ติดต่อเรา
 • ระบบสร้างเนื้อหา เกี่ยวกับเรา
 • ระบบ Portfolio
 • ระบบ Gallery
 • ระบบแสดงสินค้า (ไม่ใช้ระบบสั่งซื้อสินค้า)
 • ระบบฟอร์มติดต่อเรา / แจ้งเตือนผ่าน Line notify
 • ติด Code Facebook Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Facebook แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Tag Manager
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Google แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Google Analytics
  เพื่อวิเคราะห์การทำ SEO แก้ไข 1ครั้ง
 • ติด Code Tiktok Pixel
  เพื่อวิเคราะห์โฆษณา Tiktok แก้ไข 1ครั้ง
 • มีระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • แก้ไขฟรี ในกรณีที่เว็บมี Bug แสดงผลผิดเพี้ยน
  จาก Code ระบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • มีคู่มือการใช้งานระบบให้
 • แนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น
  ผ่าน Google Meet หรือ zoom หลังปิดงานนัดวันเวลาได้ 1ครั้ง 1ชม.
 • ส่งมอบงานพร้อม Source Code ทั้งหมด
  สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
 • ฟรี! Support 12เดือน
 • ฟรี! ทำ SSL (Let's Encrypt)
 • จ่ายค่าพัฒนาครั้งเดียวจบ ไม่มีค่าบริการรายปี
 • Domain .com : 450 บาท/ปี
 • Hosting : 990 บาท/ปี
หมายเหตุ:
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้พัฒนาเป็น freelance) หากต้องการหัก ณ ที่จ่ายกรุณาแจ้งด้วย
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า Domain และ Hosting