ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แจ้งความต้องการและคุยรายละเอียด

คุยรายละเอียดของงานให้เราทราบผ่านทาง LINE: @designeasyweb เราจะประเมินพร้อมกับส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณทางอีเมล์หรือไลน์ตามที่ลูกค้าสะดวก

2. วางเงินมัดจำ 60%

เมื่อลูกค้าตกลงทำเว็บหรือบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะออก Invoice ให้ทันที เมื่อชำระมัดจำแล้วทางเราเริ่มทำงานให้ตามที่แจ้งในใบเสนอราคาหรือใบ Invoice

3. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการที่เลือกให้เรา

ลูกค้าต้องส่งข้อมูลในการทำเว็บไซต์หรือบริการที่เลือกให้กับทางเราทั้งหมดในส่วนนี้ เนื่องจากเราต้องนำข้อมูลของท่านมาประกอบการออกแบบหรือจัดทำตามขั้นตอนต่อไป

4. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ

หากเป็นเว็บไซต์ใช้เวลาออกแบบเว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้) หากเป็นงานออกแบบอื่นๆ ระยะเวลาในการจัดทำจะแจ้งที่เอกสาร Invoice

5. พัฒนาโค้ดดิ้งเชื่อมกับ html

เมื่อลูกค้าทำการตรวจสอบและพอใจในการออกแบบแล้วและ Confirm แบบแล้วจะเข้าสู่การเขียนโค้ดดิ้งและ html ซึ่งจะใช้ระยะเวลาที่เหลือตามที่ได้แจ้งในเอกสาร Invoice

6. ติดตั้งระบบขึ้น Server Demo เพื่อทดสอบระบบ

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วจะดำเนินการติดตั้งระบบบน Server test หรือ Server Demo เพื่อให้ลูกค้าได้ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ซึ่งทาง QC ของเราจะทำการทดสอบอย่างเข้มข้นทุกฟังก์ชั้น และให้ลูกค้าได้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันซึ่งจะแจ้งระยะเวลาในการตรวจสอบในเอกสาร Invoice

7. ชำระเงินงวดสุดท้ายติดตั้งระบบขึ้น Production

หลังจากตรวจสอบระบบแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากขอบเขตงานเดิม ก็จะแก้ไขตาม QC หรือลูกค้าแจ้งมาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการทำเว็บส่วนที่เหลือแล้ว ก็จะส่งมอบคู่มือและ User ใช้งานระบบพร้อมกับติดตั้งระบบบน Server จริงของลูกค้าเป็นการจบงาน