รับพัฒนาระบบเว็บไซต์ web application
ให้บริการพัฒนาระบบเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร Web Appliction เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าหรือองค์กรของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น ระบบเปิดบิลขายสินค้า / ระบบขายหน้าร้าน POS / ระบบบัญชี / ระบบคลังสินค้า / ระบบผลิตสินค้า และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
ตัวอย่างบางส่วน
ระบบฝากสินค้าออนไลน์ เป็นระบบคิดค่าฝากสินค้าในคลังสินค้า
 • Vendor ฝากสินค้า สร้างใบฝาก / สร้างใบเบิกสินค้า
 • Vendor ตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้เองตลอด 24ชม.
 • Warehouse รับฝากจากใบนำฝาก เก็บเข้าคลังสินค้า
 • Warehouse รับรายการเบิกสินค้าจากใบเบิกสินค้าจาก Vendor
 • และระบบอื่นๆอีกมากมาย
ระบบตัวแทนจำหน่าย ระบบ affiliate คิดคอมมิชชั่น
 • ระบบจัดการ affiliate
 • ระบบขายสินค้าแยกตาม affiliate
 • ระบบคิดค่าคอมมิชชั่น affiliate
 • และระบบอื่นๆอีกมากมาย
ระบบจัดการผลิตสินค้า BOM
 • ระบบจัดการสินค้า
 • ระบบจัดการสต๊อกสินค้าที่ผลิตได้
 • ระบบจัดการ BOM แต่ละสินค้า
 • ระบบเบิกสินค้าไปผลิตตาม BOM
 • และระบบอื่นๆอีกมากมาย